Pegels & Partner

Vastgoed op het zonnige eiland

Gegevensbescherming

van Pegels & Partner Inmobiliaria

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en directe reclame (art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. e of f AVG heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen ( Bezwaar volgens artikel 21, lid 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt voor directmarketingdoeleinden (bezwaar op grond van artikel 21, lid 2 AVG).

RECHT OP INFORMATIE, VERWIJDERING, BLOKKERING

U heeft het recht:

 • om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt, in overeenstemming met artikel 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonlijke gegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of oppositie, het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen, de oorsprong van uw gegevens, tenzij deze door ons zijn verzameld, en het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over de details ervan;
 • om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, in overeenstemming met artikel 17 AVG, tenzij de verwerking voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen Juridische claims zijn vereist;
 • om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 18 AVG te verzoeken, is de verwerking, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, onwettig, maar u weigert deze te verwijderen en we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt dit nodig om te beweren, U moet juridische claims uitoefenen of verdedigen of u heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking, in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • in overeenstemming met artikel 20 van de AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat te ontvangen of om verzending naar een andere verantwoordelijke te verzoeken;
 • om uw toestemming die u aan ons heeft gegeven op elk moment in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3, AVG. Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking niet langer voortzetten op basis van deze toestemming en
 • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit op uw gebruikelijke woon- of werkadres of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die bij uw bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone etc.). Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

Informatie wordt opgeslagen in de cookie, wat resulteert in verbinding met het specifieke gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat we meteen op de hoogte zijn van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken.

We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al afzonderlijke pagina's op onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze website.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die voor een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u ons al heeft bezocht en welke vermeldingen en instellingen u hebt gemaakt, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Aan de andere kant gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie sectie 5). Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG vereist.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden, dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.


SERVER LOGBESTANDEN

Ongeacht of u ons e-mailcontactformulier gebruikt, de aanbieder van deze pagina verzamelt en slaat automatisch informatie op, in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Het bewaartermijn bedraagt ​​30 dagen.
Dit zijn:

 • Gebruikte browsers en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.
 • Website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL)
 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en tijd van het serververzoek
 • Naam en URL van het geopende bestand

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden voor gegevensverzameling. Wij gebruiken in geen geval de verzamelde gegevens om persoonlijk conclusies over u te trekken.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • zorgen voor een vlotte verbinding met de website,
 • zorgen voor comfortabel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit ook
 • voor andere administratieve doeleinden.

AANVRAGEN PER E-MAIL, TELEFOON OF TELEFAX

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen. Dit met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 a AVG) en / of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 letter f AVG), aangezien we er belang bij hebben om de ons toegestuurde aanvragen te verwerken.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt, of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Neem rechtstreeks contact met ons op over de duur van de gegevensopslag.

SSL of TLS-ENCRYPTIE

Om veiligheidsredenen en om de verzending van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt, gebruikt deze site een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet worden gelezen door derden.

KENNISGEVING VAN MATOMO

Als onderdeel van Matomo’s assortimentanalyse (https://matomo.org/), gebaseerd op onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, lit). verwerkt de volgende gegevens: het browsertype en de versie die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw land van herkomst, de datum en tijd van het serververzoek, het aantal bezoeken, uw tijd op de website en de externe links die u heeft geactiveerd. Het IP-adres van de gebruiker wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

De logs met de gebruikersgegevens worden uiterlijk na 6 maanden verwijderd.

GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING VIA GOOGLE MAPS

Deze website maakt gebruik van de Google Maps API (hierna de "kaartservice" genoemd) voor de visuele weergave van geografische informatie. De aanbieder van de kaartservice is Google Ireland Limited (hierna "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Door het gebruik van de kaartservice verzamelt, gebruikt en verwerkt Google ook gegevens van bezoekers van deze website. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor informatie over gegevensverwerking door de aanbieder van de kaartservice: www.google.com/privacypolicy.html

Google zet zich ook in om te voldoen aan de Privacy Shield-overeenkomst van het Amerikaanse ministerie van handel, over het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit EU-lidstaten. U kunt het bijbehorende Google-certificaat hier vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

ACTUALITEIT EN WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status van march 2022.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarover, of door gewijzigde wettelijke of officiële eisen, kan het nodig worden om deze privacyverklaring te wijzigen. U kunt op elk moment de actuele verklaring inzake gegevensbescherming opvragen en afdrukken.

Onze Europese netwerkpartners: